Biện pháp thi công hệ thống cơ điện| Phần cấp thoát nước | Hawee

  • Đã mua: 1
  • Đã xem: 347
  • Ngày đăng: 03/09/2023

Mô tả chi tiết

Biện pháp thi công hệ thống cơ điện| Phần cấp thoát nước | Hawee

Phí download

19,000 đ


  • Danh mục Tài liệu thi công và nghiệm thu
  • Ngày đăng 03/09/2023
  • File download method-statement-ps.pdf
  • Dung lượng file 2.10 MB

Bạn có bản vẽ hay?
Đăng bán ngay để có thêm thu nhập!

Đăng bán ngay