Tiêu chuẩn quản lý khách sạn | Intercontinental Hotels Group

  • Đã mua: 0
  • Đã xem: 460
  • Ngày đăng: 02/09/2023

Mô tả chi tiết

Tiêu chuẩn quản lý khách sạn | Intercontinental Hotels Group

Phí download

19,000 đ


  • Danh mục Tiêu Chuẩn và Quy Chuẩn Cơ Điện
  • Ngày đăng 02/09/2023
  • File download ihg-engineering-design-guidelines-nov-2015.pdf
  • Dung lượng file 17.36 MB

Bạn có bản vẽ hay?
Đăng bán ngay để có thêm thu nhập!

Đăng bán ngay
  • Số tài liệu: 6
Xem trang cá nhân

Chat Facebook

Cộng đồng Zalo

Gọi điện thoại

Liên hệ