Tiêu chuẩn quản lý khách sạn | Marriott

  • Đã mua: 0
  • Đã xem: 356
  • Ngày đăng: 03/09/2023
Tiêu chuẩn quản lý khách sạn | Marriott

Mô tả chi tiết

Tiêu chuẩn quản lý khách sạn | Marriott

Phí download

19,000 đ


  • Danh mục Tiêu Chuẩn và Quy Chuẩn Cơ Điện
  • Ngày đăng 03/09/2023
  • File download marriott.rar
  • Dung lượng file 24.17 MB

Bạn có bản vẽ hay?
Đăng bán ngay để có thêm thu nhập!

Đăng bán ngay
  • Số tài liệu: 6
Xem trang cá nhân